Tejpovacie pásky

Bez názvuTejpovacie pásky alebo tiež tejpy. Rôzne názvy, rovnaký význam. Oboje používame pre tejpovanie, v posledných rokoch nový terapeutický smer. Tejpovanie môžeme rozdeliť na klasické (fixačné) tejpovanie a kinezio tejpovanie. U fixačného tejpovania používame rigidné tejpovacie pásky, k toré nie sú pružné. Fixačný tejp použijeme, ak chceme spevniť alebo zafixovať nejaký segment. Veľmi často sa s pevnými tejpovacími páskami stretneme napríklad na tenisovom dvorci alebo futbalovom trávniku. Tu je v niektorých prípadoch potrebné tejpovanie členku, pre jeho spevnenie. Fixačné tejpovacie pásky sa vyrábajú zo 100% bavlny. Na spodnej strane tejpu je rovnomerne nanesená lepivá zložka. Väčšinou má farbu bielu alebo telovú (béžovú), stretnúť sa s ním však môžete aj v rôznych farebných variáciách.

 

Tejpovacie pásky pre kinesiotaping 

Naopak pre kinezio tejpovanie používame elastické Tejpovacie pásky, ktoré nám neobmedzujú rozsah pohybu. Používame ich pre podporu funkcie svalu (facilitáciu) alebo naopak pre jeho uvoľnenie (inhibíciu). Kinesiotaping, ako sa tejto metóde tiež hovorí, môže tiež poslúžiť pri ovplyvnenie zmeny funkcie segmentu. Prvé, čo vás asi napadne je: Prečo sú tie Tejpovacie pásky rôzne farebné? Odpoveď je jednoduchá aj keď (možno) trochu kacírska :-) ... Design! Možno ste sa už stretli s názormi, že každá farba má pre kinesiotaping rôzny význam. Vo východnom poňatí sa jednotlivým farbám priraďujú rôzne významy (alternatívna medicína je spojená s pojmami ako čakry alebo meridiány). 

 

Terapeutické využitie kinesio tapu 

Bez názvu1V našom (západnom) zmýšľaní skôr riešime, akou technikou sval nalepiť, aby sme ho ovplyvnili tak, ako potrebujeme. Základom je samozrejme dôkladné vyšetrenie pacienta. Jedine tak môžeme určiť kľúčovú oblasť (napr. sval), ktorú budeme ovplyvňovať. Záverom teda môže byť, že nie je dôležité akú farbu Tejpovacej pásky použijeme, ale to, ako si pacienta vyšetríme a akú techniku tejpovania následne zvolíme. Kto by sa chcel o kinesiotapingu dozvedieť viac, môže navštíviť jeden z mnohých kurzov. Ja vám môžem odporučiť kurz tejpovania s výstižným názvom "Terapeutické využitie kinesio tapu". Kurz prebieha pod vedením Bc. Jitky Kobrové a MUDr. et Mgr. Roberta Války a má už viac ako trojročnú tradíciu. 

 

Tejpovacie pásky v praxi 

Skúsená lektorská dvojica vás naučí nielen tejpovať, ale hlavne vám vysvetlí fyziológiu účinkov kinesio tapu. Jednou vetou sa dá povedať, že z tohto kurzu odídete nielen s nadobudnutými teoretickými vedomosťami, ale hlavne s praktickou zručnosťou. Samozrejmosťou sú perfektne prepracované skriptá, spoľahnúť sa však môžete predovšetkým na rozsiahle znalosti školiteľov.

 

Bratislava